AWPOL Sp. z o.o. Kielce: stacje paliw, zagospodarowania terenu, sieci wod-kan, roboty betonowe i żelbetowe


Idź do treści

lata 2006-2010

Referencje > Wykaz ważniejszych inwestycji

Lp. Inwestor Rodzaj i zakres robót Okres
realizacji
1 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Odbudowa SP nr 1164 w Kielcach , ul. Ściegiennego 25/27 2005-2006
2 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Budowa SP 4094 w Staszowie, ul. Opatowska 63 2005-2006
3 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Odbudowa Stacji Paliw nr 291 w Lublinie, ul. Kunickiego 2006
4 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Przebudowa i rozbudowa SP nr 698 w Ożarowie 2006
5 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Odbudowa SP nr 1500 w Wisznicach 2006
6 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Odbudowa SP nr 530 w Opolu Lubelskim 2006
7 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Odbudowa SP nr 58 w Sochaczewie 2006
8 ORLEN Budonaft Sp. z o.o. SP 148 w Sędziszowie, ul. Przemysłowa 55 - pawilon
sklepowy formatu "40", powierzchnia użytkowa 91,97 m2
2006
9 ORLEN Budonaft Sp. z o.o. SP 654 w Drzewicy, ul. Kolejowa 7 - pawilon sklepowy
formatu "40", powierzchnia użytkowa 91,97 m2
2006
10 Wojewódzkie Centrum
Pediatrii ,,Kubalonka"
w Istebnej
- wymiana sieci wodociągowej z rur PE PN16 DZ 63-400mm,
3137mb,
- modernizacja technologiczna stacji uzdatniania wody:
wymiana 4 szt. wkładów filtrów pośpiesznych o poj. 4 m3
każdy, wymiana armatury,
- modernizacja technologiczna pompowni P VI i P VII
2007
11 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Modernizacja SP 4068 Tarczyn:
- budowa modułu LPG,
- taca szczelna,
- odwodnienie liniowe.
2007
12 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Modernizacja SP 702 Mszczonów:
- modernizacja pawilonu stacji paliw,
- fundamenty pod pylon cenowy, kompresor, śmietnik,
odkurzacz, znaki informacyjne i kierunkowe,
- wykonanie studzienek poddystrubutorowych wraz z
odwodnieniem z rur PVC,
- nawierzchnie i chodniki z kostki betonowej,
- przyłącza i sieci uzbrojenia terenu,
- stacja LPG,
- taca szczelna.
2007
13 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Przebudowa istniejących zjazdów z zachowaniem
lewoskrętów na stację paliw nr 1161 w Opatowie przy
drodze krajowej nr 9 - ul. Kościuszki
2007
14 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Odbudowa SP nr 1171 Łoniów 2007
15 ORLEN Centrum
Serwisowe Sp. z o.o.
Modernizacja dostosowawcza stacji paliw PKN ORLEN nr 550
w Nowym Mieście n/Pilicą
2007
16
Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Roboty modernizacyjne na stacjach paliw:
- nr 7183 w Osieku,
- nr 4322 Pińczów,
- nr 550 w Nowym Mieście n/Pilicą.
2007
17 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Dostosowanie stacji paliw do standardu Bliska:
- nr 804 Starachowice,
- nr 657 Skarżysko-Kamienna,
- nr 767 Stąporków.
2007
18 Lhoist Bukowa Sp. z o.o. Wykonanie placu betonowego przy terminalu tłuszczowym
wraz z systemem odwodnienia
2007
19 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Przebudowa SP nr 784 Bełchatów 2007
20 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Budowa SP nr 4342 w Jędrzejowie 2007
21 Lhoist Bukowa Sp. z o.o. Wykonanie kanału odprowadzającego wody złożowe
z kopalni Bukowa
2007-2008
22 Lhoist Bukowa Sp. z o.o. Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie budowanego
kanału odprowadzającego wody złożowe z kopalni Bukowa
2008
23 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Przebudowa - modernizacja istniejącej SP nr 1268
w Rogóźnie Drugim
2008
24 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Przebudowa podłączenia stacji paliw nr 613 w Zwoleniu do
drogi krajowej nr 12 i korekta nawierzchni podjazdu
2008
25 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Odbudowa SP nr 1215 Przysucha 2008
26 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Odbudowa SP nr 4144 Podlas 2008
27 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Odbudowa SP nr 385 Pionki 2008
28 Urząd Miasta Kielce Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wikaryjskiej 2009
29 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Odbudowa SP nr 276 Złota Woda 2009
30 Urząd Miasta Kielce Budowa szaletów miejskich przy ul. Ściegiennego i na
Skwerze Szarych Szeregów
2009 - 2010
31 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Budowa stacji paliw Mała Bliska 2811 Piotrków Trybunalski 2009 - 2010
32 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Przebudowa częściowa stacji paliw nr 1441 w Biłgoraju 2009 -2010
33 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Odbudowa SP 616 Białobrzegi 2009-2010
34 Urząd Gminy Żelechlinek Scena letnia i zagospodarowanie terenu, Żelechlinek 2010
35 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Likwidacja SP 1240 Wojsławice 2010
36 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Likwidacja SP 1501 Zielona 2010
37 BOREK'S Nawierzchnie, taca, sieci wod-kan stacji paliw w Zielonkach 2010
38 HORTUS PLON Budowa stacji paliw w Wysiadłowie /nowa lokalizacja/ 2010
39 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Modernizacja techniczna SP 4227 Piotrowice 2010
40 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
Modernizacja techniczna SP 1272 Krasne 2010

Powrót do treści | Wróć do menu głównego