AWPOL Sp. z o.o. Kielce: stacje paliw, zagospodarowania terenu, sieci wod-kan, roboty betonowe i żelbetowe


Idź do treści

lata 2001-2005

Referencje > Wykaz ważniejszych inwestycji

Lp. Inwestor Rodzaj i zakres robót Okres
realizacji
1 Przedsiębiorstwo
Projektowo - Usługowe
"EKO-TECH" S.C.
kanalizacja deszczowa PCW DZ 110-315mm - 350mb,
osadnik, wpusty deszczowe przewiert DN 350mm, sieć
wodociągowa PE DZ 63, PCW DZ 110 - 433mb, komora
wodomierzowa, drogi tłuczniowe 2176m2, place betonowe
690m2, posadzki betonowe 368m2, Zakład Produkcyjny
"Rogalów" w Rogalowie, gm. Krasocin
2000 - 2001
2 Rafineria Nafty
JEDLICZE S.A.
kanalizacja deszczowa WIPRO DN 200-300mm - 281mb,
separator substancji ropopochodnych, kanalizacja sanitarna
KWH typ DUO DZ/DN 200/176-250/220 - 118,8mb, sieć
wodociągowa z rur żeliwnych DN 100 - 115,5 mb,
nawierzchnia asfaltowa rozbiórka i odtworzenie - 200m2,
nawierzchnia żelbetowa uszczelniona geomembraną PEHD
gr. 1,5mm - 1140m2, Kielce, ul. Kolberga 4
2000 - 2001
3 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na olejową,
adaptacja pomieszczeń, OSW "Przedwiośnie" Mąchocice
2001
4 TGiW Unimax S.A kanalizacja sanitarna PCW DZ 160- 200 - dł. 175mb, montaż
i rozruch przepompowni, sieć wodociągowa PE DZ 90mm -
141mb, Kielce - Tęczowe Wzgórze
2001
5 TGiW Unimax S.A sieć wod. PE DZ 180mm - 32,1mb, Kielce ul. Prendowskiej 2001
6 TGiW Unimax S.A sieć wodociągowa PE DZ 110mm - 130mb, komora
wodomierzowa, przyłącze kanalizacji sanitarnej PCW DZ 160
mm - 24mb, baza ŚPRD TRAKT w Kajetanowie
2001
7 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
stalowe zbiorniki na wodę PRODWODROL SULECHÓW o poj.
50 m3, z pełnym osprzętem i izolacją termiczną, sieć
wodociągowa PCW DZ 90-160 mm - 126,3mb, stal. DN 80
-150mm - 18,00mb, sterowanie od zbiorników do pomp,
zasilanie energetyczne stacji uzdatniania wody, teren OSW
"Przedwiośnie" w Mąchocicach, SUW Ciekoty
2001-2002
8 LHOIST BUKOWA
Sp. z o.o
sieć wodociągowa PE DZ 63-160mm - 1580mb, komory
zasuw 1600mm - 2 szt.,przewiert DN 350mm - 12mb, rury
osłonowe stal. DN 350mm - 44mb
2002
9 LHOIST BUKOWA
Sp. z o.o
zbiornik magazynowy oleju napędowego i opałowego
(branża budowlana), umocnienie skarp zbiornika geokratą
pow. 400m2, punkt wydawania paliw, płyta żelbetowa do
tankowania pojazdów uszczelniona folią PEHD gr. 1,5mm -
pow. 78m2, kanalizacja deszczowo - przemysłowa PE DZ
160 mm - 35mb z osadnikiem AWAS DZ 1500mm, kanał
WIPRO DN 800mm - 20mb
2002
10 Telekomunikacja Polska
S.A.
modernizacja pomieszczeń biurowo - technicznych, Kielce,
ul. Sienkiewicza 7, ul. Targowa 21
2002
11 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A
przemalowanie obudów dystrybutorów (rebranding) 2002
12 Urząd Miasta
Kielce
sieć wodociągowa z rur żeliwnych sferoidalnych DN 150mm,
184 mb, ul.Rolna; sieć wodociągowa z rur żeliwnych DN
100mm - 13 mb, ul. Domaszowska; kanalizacja sanitarna
PCV-U DZ 200mm - 6,7mb, ul. Domaszowska; kanalizacja
snaitarna z rur Pragma DZ 200mm - 276mb, ul. Warszawska
2002
13 Urząd Miasta
Kielce
sieć wodociągowa PE DZ 90-180mm - 513,0 mb,
ul. Chorzowska; kanał sanitarny PCW DZ 200mm - 118 mb,
ul. Sybiraków; kanał sanitarny PCW DZ 200mm - 69 mb, ul.
Prochownia; sieć wodociągowa PE DZ 90-125mm - 50 mb,
ul. Domaszowska; kanał sanitarny z rur PP DZ 200mm - 118
mm, z żeliwa sferoidalnego DN 200mm - 154 mb, ul Dobra
2003
14 Lhoist Bukowa Sp. z o.o. Budowa systemu odwodnienia stanowiska nadkładu nr 1
składającego się m.in. z: kanał z rur WIPRO DN 600-800
mm - 430 mb, rów umocniony płytami żelbetowymi -829
mb, drenaż z rur drenarskich karbowanych PCW DZ 150 -
2285mb, umocnienie skarp rowów geokratą typu Taboss -
2100 m2, płytami YOMB - 38m2, osadnik żelbetowy - 53 m3
2003
15 Lhoist Bukowa Sp. z o.o budowa myjni samochodowej dla klientów pow.90m2, sieć
wodociągowa z rur PE DZ 63-160mm - 186 mb, sieć wody
technologicznej DN 65-80 mm - 59 mb
2003
16 Urząd Gminy
Secemin
sieć wodociągowa PCW DZ 90-110mm - 4350mb, PE DZ 125
- 38mb, przyłącza wodociągowe PE DZ 40mm - 56
szt/1631mb, Bichniów
2003
17 Urząd Gminy
Secemin
sieć wodociągowa PCW DZ 110-160mm - 1972 mb ,
przyłącza wodociągowe PE DZ 32-63 mm - 1750 mb, ujęcie
wody o wydaj. 32 m3/h, stacja wodociągowa i zbiornik
wyrównawczy V= 75 m3, Kuczków i Wolica
2004
18 ORLEN Budonaft Sp. z o.o. stacja paliw PKN ORLEN nr 896 w Dęblinie, ul. Wiślana 2:
pawilon stacji paliw format "40", PU 92 m2 wraz
z infrastrukturą towarzyszącą, tj. instalacjami wod-kan, c.o.,
elektrycznymi, teletechnicznymi i klimatyzacją, sieci zewn.
wod-kan, kan. deszczowa wraz przekładką sieci miejskiej,
przełożenie sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia
2004
19 ORLEN Budonaft Sp. z o.o. SP nr 803 w Stalowej Woli, ul. Staszica 2: roboty
rozbiórkowe, budowa: pawilon PU 92 m2 wraz z kompletem
instalacji; posadowienie zbiorników paliw; LPG, drogi i place,
sieci wod-kan, energetyczne; posadowienie separatorów z
osadnikami; ochrona katodowa zbiorników paliw i LPG;
instalacja zraszania, przyłącze teletechniczne i energ.,
myjnia ręczna
2004-2005
20 Urząd Miasta
Kielce
- Sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN 100mm,
185 m, ul. Dolna, ul. Dojazdowa do RENN
- Sieć wodociągowa z rur PE DZ 90-160mm - 621 mb, ul.
Prochownia, na terenie osiedla Ślichowice II, ul.
Domaszowska,
- Sieć kanalizacji sanitarnej z rur Pragma DZ 200 - 159,5m,
os. Ślichowice II
- Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC DZ 200 mm - 211,5 m,
ul. Oficerska
- Kanał sanitarny tłoczny z rur PE DZ 63 mm - 162 mb, ul.
Piaski nad rzeką
2005
21 ORLEN Budonaft Sp. z o.o. SP 1437 w Chełmie, ul. Armii Krajowej 5:
- Pawilon PU 92m2 z kompletem instalacji
- Budynek myjni wolnostojącej PU 64,50 m2 z kompletem
instalacji
2005
22 ORLEN Budonaft Sp. z o.o. SP 283 w Puławach, ul. Lubelska 41:
- Dobudowa i modernizacja pawilonu sklepowego formatu
"80" PU 187,37 m2, komplet instalacji;
- Budynek myjni wolnostojącej PU 69,45m2, komplet
instalacji
2005
23 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A.
SP nr 193 w Lublinie, al. Kraśnicka 116 2005

Powrót do treści | Wróć do menu głównego