AWPOL Sp. z o.o. Kielce: stacje paliw, zagospodarowania terenu, sieci wod-kan, roboty betonowe i żelbetowe


Idź do treści

lata 1996-2000

Referencje > Wykaz ważniejszych inwestycji

Lp. Inwestor Rodzaj i zakres robót Okres
realizacji
1 ZSB "STOLBUD" S.A.
Włoszczowa
odwodnienie placu tarcicy, kanał żelbetowy, separator
zanieczyszczeń
1995 - 1996
2 Urząd Miasta i Gminy
Szczekociny
kanał sanitarny PCW DZ 200 - 347 mb, przykanaliki PCW DZ
160 - 321 mb, Szczekociny, ulice : Senatorska, NMP, Wesoła
1995 - 1996
3 Centrala Produktow
Naftowych ,,CPN" S.A.
Oddział Kielce
Odwodnienie terenu stacji paliw wraz z montażem
separatora koalaescencyjnego, SP nr 803 Stalowa Wola
1996
4 Urząd Gminy
Secemin
sieć wodociagowa PCW DZ 90-160 - 6702 mb, przyłącza
domowe DZ 40 - 2124 mb, 76 szt., Międzylesie - Marchocice
1996
5 Urząd Gminy
Nagłowice
kanał sanitarny PCW DZ 200 - 667 mb, przewiert pod drogą
krajową Kielce-Katowice
1996
6 Urząd Miasta i Gminy
Szczekociny
kanał sanitarny PCW DZ 200 - 546 mb, przykanaliki PCW DZ
160 - 676 mb, renowacja nawierzchni, Szczekociny, ulice:
Krótka, Krakowska, Strażacka, Ściegiennego
1996 - 1997
7 Urząd Gminy
Słupia Jędrzejowska
kanał sanitarny PCW DZ 200 - 643 mb, przykanaliki DZ 160 -
380 mb, kanalizacja ciśnieniowa DZ 40 - 440 mb,
przepompownia ścieków, przewiert pod drogą wojewódzką,
Słupia Jędrzejowska
1996 - 1997
8 Urząd Miasta i Gminy
Szczekociny
kanał sanitarny PCW DZ 160-200mm wraz z przykanalikami -
3242 mb, , przejście pod rzeką Pilicą 18 mb, renowacja
nawierzchni
1996 - 1998
9 Urząd Gminy
Secemin
sieć wodociągowa z rur PCW DZ 90-160mm - 8934,0 mb,
przecisk pod torami PKP - 46,5mb, przyłącza wodociągowe z
rur PE 32-63mm - 4632,0 mb, szt. 162, Żelisławice - Miny -
Żelisławiczki
1997 - 1998
10 LHOIST Bukowa Sp. z o.o. renowacja i odbudowa kanału o wym. 140x130 z
przewężeniem do 130x120 - 150mb
1998
11 Urząd Gminy
Radoszyce
kanalizacja sanitarna PCW DZ 200 - 373 mb, przykanaliki
PCW DZ 160 - 128 mb, odtworzenie nawierzchni brukowej,
Radoszyce, ul. Ogrodowa, Kopernika, Piotrkowska
1998
12 Urząd Gminy
Radoszyce
kanalizacja sanitarna PCW 200 - 422 mb, przykanaliki PCW
160 - 100 mb, nawierzchnia asfaltowa 1730 m2, Radoszyce,
ul. Kościuszki, Słoneczna, Krochmalna
1998
13 Miasto Zgierz kanalizacja sanitarna PCW 200mm - 553 mb, przeciski pod
drogą krajową nr 1 - DN 400 mm/62 mb, rozbiórka i
odtworzenie nawierzchni, Zgierz, ul. Łęczycka
1998 - 1999
14 Miasto Zgierz kanalizacja sanitarna PCW DZ 200mm - 277,5 mb,
odwodnienie terenu na całej dł. kanalizacji, rozbiórka i
odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych, Zgierz, ul.
Lelewela, Lorentza
1998 - 1999
15 Polski Koncern Naftowy
S.A. Oddział w Kielcach
modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na olejową,
sieć cieplna preizolowana 2xDN180 mb, teren SS nr 1 w
Kielcach, ul. Krakowska 237
1999
16 LHOIST Bukowa Sp. z o.o. sieć wodociągowa PCW DZ 110-225mm - 1230mb, komory
wodomierzowe szt. 3, komory zasuw szt. 4, przyłącze
wodociągowe DZ 63mm - 20mb
1999
17 LHOIST Bukowa Sp. z o.o. modernizacja ujęcia wody, remont i budowa kanałów
oprowadzających wody technologiczne - 2000mb, przyłącze
wodociągowe DZ 90mm - 205 mb, komory zasuw, przepusty
żelbetowe DZ 800mm - 39 szt x 4mb
1999
18 LHOIST Bukowa Sp. z o.o. Myjnia taboru technologicznego wraz z osadnikiem szlamu,
oczyszczalnia substancji ropopochodnych, plac najazdowy
żelbetowy
1999
19 Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kielcach
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową, Przychodnia
Rejonowa nr 7 w Kielcach
1999 - 2000
20 Zespół Opieki Zdrowotnej
w Kielcach
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową, Przychodnia
Specjalistyczna dla Dzieci w Kielcach
1999 - 2000
21 Technika Grzewcza
i Sanitarna "UNIMAX" S.A.
Kanalizacja sanitarna PCW 160-200 - 175mb,
przepompownia ścieków, sieć wodociągowa PEHD 90mm -
141mb, zbiornik podziemny V=25m3, Kielce, ul.
Ściegiennego 165
2000
22 Urząd Miasta
Jędrzejów
Inspekcja TV kolektora sanitarnego DN 250 - DN 800mm,
2800mb, kolektor "C" z rur kamionkowych i betonowych,
Jędrzejów
2000
23 Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A
kanalizacja deszczowa DZ 110-315mm - 350mb, separator
zanieczyszczeń ropopochodnych, piaskownik, osadnik
szlamu, kanalizacja sanitarna DZ 160 mm -37mb, zbiornik
25m3, przyłącze wody DZ 50, 90mm - 68mb, komora
wodomierzowa, SP nr 1407 Nowa Słupia
2000

Powrót do treści | Wróć do menu głównego