AWPOL Sp. z o.o. Kielce: stacje paliw, zagospodarowania terenu, sieci wod-kan, roboty betonowe i żelbetowe


Idź do treści

lata 1993-1995

Referencje > Wykaz ważniejszych inwestycji

Lp. Inwestor Rodzaj i zakres robót Okres
realizacji
1 Urząd Miasta i Gminy
Koniecpol
wodociąg dł. 6500 mb, przyłącza 103 szt. Łabędź -
Stanisławice, kanalizacja sanitarna 220mb w Koniecpolu
1993 - 1995
2 Urząd Gminy
Słupia Jędrzejowska
kolektor sanitarny etap II w Słupi Jędrzejowskiej 1994
3 Centrala Produktów
Naftowych ,,CPN" S.A.
Oddział Kielce
oczyszczalnia ścieków deszczowych, SP nr 1166 Sielpia gm.
Końskie
1995
4 Urząd Gminy
Opatowiec
wodociąg tranzytowy PCW DZ 225mm dł. 3702 mb
Koniecmosty - Kamienna
1994-1995
5 Urząd Gminy
Nagłowice
kanał sanitarny PCW DZ 200mm - 967 mb, przykanaliki 6
szt., przecisk, Nagłowice
1995

Powrót do treści | Wróć do menu głównego